Bahagian Instruksional & Pembelajaran Digital

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti
Galeria PjH Aras 4-7, Jalan P4W Persiaran Perdana Presint

462100 Putrajaya

LOKASI

visitors

23 NOVEMBER 2021

10:45 PAGI - 1:00 PETANG

 

SESI 3

JADUAL LENGKAP SESI WEBINAR

SESI WEBINAR PERKONGSIAN AMALAN BAIK

(GOOD PRACTICES)

PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN SECARA

WORK BASED LEARNING (WBL)

POLITEKNIK MALAYSIA TAHUN 2021

TARIKH : 23 & 24 NOVEMVER 2021
MASA : 9:00 PAGI - 4:00 PETANG

MAIN POSTER

23 NOVEMBER 2021(SELASA)

2:30  - 4:15 PETANG

 

SESI 4 & 5

24 NOVEMBER 2021(RABU)

9:30  - 10:45 PAGI

 

SESI 6 & 7

24 NOVEMBER 2021(RABU)

9:30  - 10:30 PAGI

 

SESI 8 & 9

sijil digital akan diberikan,

SILA SCAN DAN ISI BORANG PENYERTAAN