19 APRIL 2021

9.45 Pagi - 10.15 Pagi

 

Sesi Pengenalan Siri Webinar TVET ReNORMS: Trek Industri

Bahagian Instruksional & Pembelajaran Digital

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti
Galeria PjH Aras 4-7, Jalan P4W Persiaran Perdana Presint

462100 Putrajaya

LOKASI

visitors

19 APRIL 2021

10.30 Pagi - 11.30 Pagi

 

Synergistic TVET Collaboration with industry: Reflections and Recommendations

19 APRIL 2021

12.00 Tgh Hari - 1.00 Petang

 

Pengantarabangsaan TVET di Poliktenik dan Kolej Komuniti

19 APRIL 2021

2.30 Petang - 3.30 Petang

 

Sesi Perkongsian Program KBS Teaching Factory

20 APRIL 2021

9.00 Pagi - 10.00 Pagi

 

Ensuring Employability Through Technoprenuers

20 APRIL 2021

10.30 Pagi - 12.00 Tgh Hari

 

Market Demand for Logistics during COVID 19 pandemic

20 APRIL 2021

12.15 Tgh Hari - 1.15 Petang

 

The Way Forward for Technical Men - Pengalaman Kerjaya Dato' Ir. Haji Mohamad bin Dalib

21 APRIL 2021

9.00 Pagi - 10.00 Pagi

 

The Future of Robotics: Creating Jobs or Eliminating Jobs?

21 APRIL 2021

10.30 Pagi - 11.30 Pagi

 

How the Industries Capitalize on Technology during the Covid 19

21 APRIL 2021

12.00 Tgh Hari - 1.00 Petang

 

The Importance of Digital Skills in Securing Future Jobs

20 APRIL 2021

2.30 Petang - 3.30 Petang

 

Sesi Perkongsian Kerjaya oleh Alumni Politeknik dan Kolej Komuniti

21 APRIL 2021

2.30 Petang - 3.30 Petang

 

Cloud Computing in Industry

22 APRIL 2021

9.00 Pagi - 10.00 Pagi

 

Career & Opportunities In Animation & Game Industry

22 APRIL 2021

10.30 Pagi - 12.00 Tgh Hari

 

Services Industry: New Norms

22 APRIL 2021

12.00 Tgh Hari - 1.00 Petang

 

Perspektif Keusahawanan Dari Sudut Industri dan Akademia

22 APRIL 2021

2.30 Petang - 3.30 Petang

 

Tourism & Hospitality - Career Guidance