Bahagian Instruksional & Pembelajaran Digital

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti
Galeria PjH Aras 4-7, Jalan P4W Persiaran Perdana Presint

462100 Putrajaya

LOKASI

visitors

15 APRIL 2021

9.30 PAGI - 10.30 PAGI

 

PERKONGSIAN AMALAN BAIK: PANDUAN PENENTUAN MASA PEMBELAJARAN PELAJAR/STUDENT LEARNING TIME (SLT) DALAM PELAKSANAAN PDPDT

15 APRIL 2021

11.00 PAGI - 12.00 TENGAH HARI

 

PERKONGSIAN AMALAN BAIK:
PENULISAN EFEKTIF RANCANGAN MENGAJAR
Pn. Hjh Asmah binti Hussain (PMM)
Panel PeNA/Pensyarah Utama
 
Pn. Hadijah binti Kodiron (PMM)
Penyelaras Akreditasi, PMM

PANEL

Pn. Nor ‘Aziah binti Abdullah (PKB)
Panel PeNA/Pensyarah Utama

15 APRIL 2021

2.30 PETANG - 3.30 PETANG

 

PELAKSANAAN PEMANTAUAN PdP:
PERKONGSIAN OLEH PELAKSANA  POLITEKNIK DAN 
KOLEJ KOMUNITI

PANEL

 Pn. Arfah Hanum binti Anuar (PUO)
Penyelaras Pemantauan PdP Institusi

 

 Pn. Dazlyna binti Zainal Abidin (PPD)
Ketua Unit Sukan/ Pensyarah

 

 En. Mohd Shariman bin Ismail (KK Besut)
Ketua Program
Diploma in Mechanical Technology

PANEL

muat turun slide