9.15 Pagi - 9.30 Pagi

 

Sesi Pembukaan Webinar Pemahaman Pelaksanaan
SPAk Politeknik Malaysia

Bahagian Instruksional & Pembelajaran Digital

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti
Galeria PjH Aras 4-7, Jalan P4W Persiaran Perdana Presint

462100 Putrajaya

LOKASI

visitors

 

9.30 Pagi - 11.15 Pagi

 

Pemahaman Pelaksanaan SPAk:
Buku Panduan Pelaksanaan SPAk Politeknik Malaysia

4.00 Petang - 4.15 Petang

 

Sesi Penutupan Webinar Pemahaman Pelaksanaan
SPAk Politeknik Malaysia

Panel

Dr. Siti Noridah binti Ali
Timbalan Pengarah BIPD

Pn. Maya Sofa binti Ismail (PPD)
Pakar Rujuk SPAk Politeknik Malaysia

Panel

11.30 Pagi - 12.30 Tengah Hari

 

Pemahaman Pelaksanaan SPAk:
Modul iPAD SPMP

Panel

Pn. Siti Noor binti Abdullah (PKB)
Pakar Rujuk SPAk Politeknik Malaysia

2.30 Petang - 4.00 Petang

 

Pemahaman Pelaksanaan SPAk:
Modul Inspirasi Diri (MInD)

Pn. Wan Norisah binti Wan Musa (PKT)
Pegawai Psikologi dan Kerjaya

 

Pn. Wan Nurdiyana binti Wan Yusof (PKB)
Pegawai Psikologi dan Kerjaya

Panel

Panel

En. Noor Azizan bin Itam
Pengarah BIPD

PEMAHAMAN PELAKSANAAN SPAk POLITEKNIK MALAYSIA

12 APRIL 2021