Click To Enlarge Images

klik untuk besarkan gambar

Click To Enlarge Images

9 MAC 2021

8.45 Pagi - 9.00 Pagi

 

Sesi Khas: Pengenalan Siri Webinar TVET ReNORMS Mac 2021

Bahagian Instruksional & Pembelajaran Digital

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti
Galeria PjH Aras 4-7, Jalan P4W Persiaran Perdana Presint

462100 Putrajaya

LOKASI

visitors

9 MAC 2021

9.00 Pagi - 10.00 Pagi

 

Online Flipped Classroom and Lesson Planning: Best Practices

9 MAC 2021

10.30 Pagi - 11.30 Pagi

 

Google Classroom: Functionalities and
Setting Up (Part 1)

9 MAC 2021

11.45 Pagi - 1.00 Petang

 

Google Classroom: Flipped Classroom Lesson Planning (Part 2)

10 MAC 2021

9.00 Pagi - 10.00 Pagi

 

CIDOS Functionalities and Setting Up (Part 1)

10 MAC 2021

10.30 Pagi - 11.30 Pagi

 

CIDOS Flipped Classroom Lesson Planning (Part 2)

10 MAC 2021

11.45 Pagi - 1.00 Petang

 

CIDOS Flipped Classroom Lesson Planning (Part 3)

11 MAC 2021

9.00 Pagi - 10.00 Pagi

 

Genially: Bringing your Flipped Class to life (Part 1)

11 MAC 2021

10.30 Pagi - 11.30 Pagi

 

Genially: Bringing your Flipped Class to life (Part 2)

11 MAC 2021

11.45 Pagi - 1.00 Petang

 

Genially: Bringing your Flipped Class to life (Part 3)