pena - PAnel penaziran akademik

Unit Pembelajaran Digital

"Inspiring Learning" - CeLT (Center for eLearning and Teaching) is the conceptual name for the Digital Learning Unit under the purview of The Instructional and Digital Learning Division, The Department of Polytechnic Education, Ministry of Higher Education Malaysia.

Institusi Mempunyai Struktur Organisasi e-Pembelajaran.

1

Pembangunan Bahan Digital (PdP dan Bukan PdP) di peringkat Institusi

2

Institusi Mempunyai Perancangan Aktiviti Pembelajaran Digital yang Mendapat Pengesahan di Peringkat Institusi

Institusi Melaksanakan Perancangan Aktiviti yang Telah Ditetapkan

3

4

Penggunaan Bahan Digital Yang Telah Dibangunkan (PdP sahaja) di kongsikan dalam mana-mana platform.

5

* Perkongsian Pengetahuan Melibatkan Pembangunan Bahan Digital.

( Contoh : Pembangunan Video dll )

* Perkongsian Pengetahuan Melibatkan inisiatif e-pembelajaran

( Contoh : CIDOS/MOOC/TeCC dll )

Dasar e-Pembelajaran Negara 2.0

Dasar e-Pembelajaran Negara 2.0

PeNA

Portal Cidos

Youtube Channel

* Garis Panduan Amalan Terbaik Konsep Pembelajaran Teradun.

* Dasar e-Pembelajaran Negara 2.0 (Skop Governan)

* Dasar e-pembelajaran (DePAN) versi 2.0 ( skop governan)

* DePAN - Pembangunan Bahan e-Kandungan

* DePAN - Pembangunan Bahan e-Kandungan

* Penggunaan Bahan Digital ( PdP sahaja ) dalam

  CIDOS/Youtube Channel

Unit Pembelajaran Digital

2021

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

komponen g

Contoh Struktur Organisasi

Rubrik

Institusi TIDAK mempunyai struktur organisasi e-pembelajaran

SKALA 1

Institusi ADA struktur organisasi e-pembelajaran tetapi TIDAK dikemaskini/ tidak lengkap

SKALA 2

Institusi ADA struktur organisasi

e-pembelajaran yang DIKEMASKINI/ lengkap.

SKALA 3

komponen g

Rubrik

Institusi TIDAK  mempunyai perancangan aktiviti pembelajaran digital dan mendapat pengesahan di peringkat institusi.

SKALA 1

Institusi ADA perancangan aktiviti pembelajaran digital tetapi  TIDAK mendapat pengesahan di peringkat institusi.

SKALA 2

Institusi ADA perancangan aktiviti pembelajaran digital dan mendapat pengesahan di peringkat institusi.

SKALA 3

Contoh aktiviti e-pembelajaran

komponen g

Rubrik

Institusi TIDAK melaksanakan perancangan aktiviti yang telah ditetapkan.

SKALA 1

Institusi ADA melaksanakan perancangan aktiviti yang telah ditetapkan tetapi tiada laporan pelaksanaan.

SKALA 2

Institusi ADA melaksanakan perancangan aktiviti yang telah ditetapkan sepenuhnya beserta laporan.

SKALA 3

MAKLUMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER BAHAN DIGITAL BERPUSAT SEBAGAI SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) TAHUN 2021

komponen g

komponen g

Rubrik

TIADA pembangunan bahan digital (PdP dan bukan PdP) di peringkat institusi.

SKALA 1

SEBAHAGIAN bahan digital (PdP dan bukan PdP) di peringkat institusi telah dibangunkan.

SKALA 2

SEMUA bahan digital (PdP dan bukan PdP) di peringkat institusi telah dibangunkan.

SKALA 3

Rubrik

TIADA Bahan digital (PdP sahaja) yang telah dibangunkan digunakan di dalam mana-mana platform pembelajaran digital.

SKALA 1

SEBAHAGIAN Bahan digital (PdP sahaja) yang telah dibangunkan digunakan di dalam mana-mana platform pembelajaran digital.

SKALA 2

SEMUA Bahan digital (PdP sahaja) yang telah dibangunkan digunakan di dalam mana-mana platform pembelajaran digital.

SKALA 3

Youtube Channel @ celt.edu.my

contoh

contoh